Trần Thụy Minh Nguyệt

Chúc mừng bạn Trần Thụy Minh Nguyệt đã thành công với rất nhiều Trường Đại học top hàng đầu, tuy Minh Nguyệt ứng tuyển hồ sơ Đại học từ xa (Mỹ) nhưng đội ngũ chuyên viên TUS Academy cũng không ngại khó để mang về thành tích cho bạn với tổng số tiền Financial Aid  & Học Bổng $248.000 USD

Danh sách trường kỳ nộp EA :

  • University of Washington(#62NU)
  • Virginia Tech (#74NU)
  • Drexel University(#97NU)
  • University of South Florida (#104NU)
  • University of The Pacific (#125NU)
  • The University of Kansas (#130NU)
  • University of Dayton (#132NU)
  • Louisiana Sate University (#153NU)
  • Umass Boston (#228NU)