Bùi Nguyễn Huy Hoàng

Bùi Nguyễn Huy Hoàng

Bạn Bùi Nguyễn Huy Hoàng và Phụ huynh đã sử dụng dịch vụ Hỗ trợ hồ sơ từng phần – hạng mục xin Financial aid tại Tus Academy và chúc mừng Hoàng với mức Financial aid lên tới US$ 570,000 Vanderbilt University (#15NU) financial aid 128,000 đô/4 năm Fordham...
Trần Thụy Minh Nguyệt

Trần Thụy Minh Nguyệt

Chúc mừng bạn Trần Thụy Minh Nguyệt đã thành công với rất nhiều Trường Đại học top hàng đầu, tuy Minh Nguyệt ứng tuyển hồ sơ Đại học từ xa (Mỹ) nhưng đội ngũ chuyên viên TUS Academy cũng không ngại khó để mang về thành tích cho bạn với tổng số tiền Financial Aid...
Thiều Ngọc Quế Chi

Thiều Ngọc Quế Chi

Tổng Học Bổng Financial Aid $129.000 USD University of Delaware (#91NU) University of South Florida (#104NU) University of South Carolina (#104NU) The University of Arizona (#117NU) Arizona Sate University (#117NU) Iowa Sate University (#121NU) University of...