Phạm Minh Ngọc

Bạn Minh Ngọc và Phụ huynh tin tưởng sử dụng dịch vụ đào tạo Prep-Test với chương trình luyện thi TOEFL iBT tại TUS Academy. Với sự hướng dẫn tận tâm của Giáo viên với lớp học 1:1, Minh Ngọc xuất sắc đạt điểm TOEFL iBT 103/120, điểm số này cũng giúp bạn được nhận vào chương trình Hè Pre-College tại Cornell University.

Skills

Posted on

April 5, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *