Bùi Nguyễn Huy Hoàng

Bạn Bùi Nguyễn Huy Hoàng và Phụ huynh đã sử dụng dịch vụ Hỗ trợ hồ sơ từng phần – hạng mục xin Financial aid tại Tus Academy và chúc mừng Hoàng với mức Financial aid lên tới US$ 570,000
  • Vanderbilt University (#15NU) financial aid 128,000 đô/4 năm
  • Fordham University (#74NU) HB và financial aid 170,000 đô/4 năm
  • Clark University (#91NU) HB và financial aid 112,000 usd/4 năm
  • Temple University (#104NU) HB và financial aid 160,000 đô/4 năm

Học Sinh Tiêu Biểu


Các TUS-er đã thành công

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.