Bùi Nguyễn Huy Hoàng

Bạn Bùi Nguyễn Huy Hoàng và Phụ huynh đã sử dụng dịch vụ Hỗ trợ hồ sơ từng phần – hạng mục xin Financial aid tại Tus Academy và chúc mừng Hoàng với mức Financial aid lên tới US$ 570,000
  • Vanderbilt University (#15NU) financial aid 128,000 đô/4 năm
  • Fordham University (#74NU) HB và financial aid 170,000 đô/4 năm
  • Clark University (#91NU) HB và financial aid 112,000 usd/4 năm
  • Temple University (#104NU) HB và financial aid 160,000 đô/4 năm